Hvordan vi påvirker

Virksomhedsansvar og bæredygtighed

I vores arbejde med at skabe sunde økosystemer og et stærkt samfund tager vi højde for de behov, vores interessenter måtte have. Vi ønsker at gå ud over de rent økonomiske og juridiske krav for at opfylde vores interessenters forventninger til etik, socialt ansvar og miljøvenlighed. Derfor er vi i løbende kommunikation med dem for at sikre, de fortsat har tillid til os, og samtidigt sørge for, at vores forretning er bæredygtig.

Vores ESG-mål i dag

  Mindre CO2-udledning
  • 100 % vedvarende energi i 2030
  • Egne aktiviteter skal være CO2-neutrale (den direkte og indirekte udledning) i 2030
  • 12.5 % reduktion af den indirekte CO2-udledning i 2030
  Vandpositivitet
  • Blive vandpositiv i 2025

  Adgang
  • Servicere mere end 1.5 mia. patienter i 2030
  Råd til behandling
  • 25 % af nye produkter er vi først på markedet med i 2027
  Innovation
  • Hvert år 3 innovative produkter, der forbedrer behandlingen

  Ligestilling, diversitet og inklusion
  • Mindst 35 % kvindelige topledere (3x så mange som i dag) i 2030
  • Ligestilling mellem kønnene i hele organisationen i 2035
  • 3 % medarbejdere med handicap i 2030
  • Sikre samtlige medarbejdere, interne som eksterne, en løn, de fuldt ud kan leve af, i 2025

  • Højeste krav til overholdelse af regler og udvisning af etisk korrekt adfærd på baggrund af solid selskabsledelse
  • Progressiv forbedring af formidling om vores fremskridt inden for ESG, så vi lander i den bedste fjerdedel i 2025
  • Alle vores strategiske leverandører skal overholde vores interne ESG-rammer i 2030

  Vores principper om bæredygtighed og overholdelse af regler fokuserer på:

  Innovative lægemidler, der er til at betale

  Mangfoldighed og integration på arbejdspladsen

  Samfundsengagement

  Bæredygtig værdikæde

  Bevarelse af miljøet

  Overholdelse af en ramme for ledelse, risikohåndtering og overholdelse af regler

  Yderligere oplysninger og vores bæredygtighedsrapporter kan ses her

  Der er allerede igangsat en lang række projekter inden for sundhedspleje, uddannelse, sikring af et godt eksistensgrundlag og miljø. Flere oplysninger (på engelsk) kan findes på denne webside

  Der er allerede igangsat en lang række projekter inden for sundhedspleje, uddannelse, sikring af et godt eksistensgrundlag og miljø. Flere oplysninger (på engelsk) kan findes på denne webside

  Cookie preference center